Câu hỏi:

28/04/2022 1,538

Hình bên gồm 34 đường tròn và bán kính OA = 4cm. Hỏi chu vi của hình bên là bao nhiêu?

Hình bên gồm 3/4 đường tròn và bán kính OA = 4cm. Hỏi chu vi của hình bên là bao nhiêu? (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

34 chu vi đường tròn là:

34×4×2×3,14=18,84cm

Chu vi của hình bên là:

18,84 + 4 + 4 = 26,84 (cm)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Diện tích hình thang có đáy lớn 8,6cm, đáy bé 7,2cm và chiều cao 4,8cm là:

Xem đáp án » 28/04/2022 2,705

Câu 2:

Một hình thang có tổng độ dài hai đáy là 65dm. Khi tăng đáy lớn lên 5dm thì diện tích tăng thêm 45dm2. Tính diện tích hình thang ban đầu.

Xem đáp án » 28/04/2022 2,147

Câu 3:

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn dài 80m, đáy bé bằng 34 đáy lớn, khoảng cách từ đáy lớn đến đáy bé bằng 23 đáy bé. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Xem đáp án » 28/04/2022 2,138

Câu 4:

Chu vi của một hình tròn có đường kính 3,4dm là:

Xem đáp án » 28/04/2022 1,518

Câu 5:

Một xe đạp có bán kính 26cm. Hỏi người đi xe đạp đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên đường được 20 vòng?

Xem đáp án » 28/04/2022 1,514

Câu 6:

Một hình tròn có chu vi là 31,4cm. Hỏi bán kính của hình tròn đó là bao nhiêu?

Xem đáp án » 28/04/2022 1,016

Bình luận


Bình luận