Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 19 có đáp án

  • 1579 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Diện tích hình thang có đáy lớn 8,6cm, đáy bé 7,2cm và chiều cao 4,8cm là:

Xem đáp án

Chọn A

S=8,6+7,2×4,82=37,92  cm2


Câu 2:

Chu vi của một hình tròn có đường kính 3,4dm là:

Xem đáp án

Chọn B

C=3,4×3,14=10,676dm


Câu 3:

Chu của một hình tròn có bán kính 5,2cm là:

Xem đáp án

Chọn B

C=5,2×2×3,14=32,656cm


Câu 5:

Một xe đạp có bán kính 26cm. Hỏi người đi xe đạp đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên đường được 20 vòng?

Xem đáp án

Chọn D

Chu vi của bánh xe là:

26×2×3,14=163,28cm

Người đi xe đạp đi được số mét là:

163,28×20=3265,6cm=32,656m


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đỗ Văn Công
20:55 - 30/04/2022

6,2 x 3 ,14 = 18,468
8,8 x 3,14 = 27, 632
0,52 x 3,14 = 1,6328