Câu hỏi:

28/04/2022 817

Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần

thì diện tích một mặt tăng lên 4 lần nên diện tích

toàn phần của hình lập phương tăng lên 4 lần.

Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoa dùng bìa làm một cái hộp hình lập phương không có nắp, có cạnh là 15cm. Tính diện tích bìa để làm hộp.

Xem đáp án » 28/04/2022 6,124

Câu 2:

Một hình lập phương có diện tích xung quanh 64cm2 thì độ dài cạnh của hình lập phương là:

Xem đáp án » 28/04/2022 3,201

Câu 3:

Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần thì diện tích xung quanh của hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần?

Xem đáp án » 28/04/2022 2,807

Câu 4:

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 144cm2. Một hình hộp chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của hình lập phương, chiều dài 9cm, chiều cao 7cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó.

Xem đáp án » 28/04/2022 1,868

Câu 5:

Một hình lập phương có cạnh là 5cm thì diện tích xung quanh của hình lập phương là:

Xem đáp án » 28/04/2022 1,254

Câu 6:

Một hình lập phương có chu vi đáy là 4,4dm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

Xem đáp án » 28/04/2022 1,236

Câu 7:

Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 69,36cm2. Tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó.

Xem đáp án » 28/04/2022 1,115

Bình luận


Bình luận