Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 22 có đáp án

  • 100 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Một hình lập phương có cạnh là 5cm thì diện tích xung quanh của hình lập phương là:

Xem đáp án

Diện tích xung quanh của hình là:

5×5×4=100cm2

Chọn D.


Câu 2:

Một hình lập phương có cạnh là 6cm thì diện tích toàn phần của hình lập phương là:

Xem đáp án

Diện tích toàn phần là: 

6×6×6=216cm2

Chọn C.


Câu 3:

Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần thì diện tích xung quanh của hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần

thì diện tích một mặt tăng lên 4 lần nên diện tích

xung quanh của hình lập phương tăng lên 4 lần.

Chọn B.


Câu 4:

Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần

thì diện tích một mặt tăng lên 4 lần nên diện tích

toàn phần của hình lập phương tăng lên 4 lần.

Chọn B.


Câu 5:

Một hình lập phương có diện tích xung quanh 64cm2 thì độ dài cạnh của hình lập phương là:

Xem đáp án

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

64:4=16cm2

4×4=16 nên độ dài cạnh của hình lập phương là 4cm.

Chọn A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận