Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 22 có đáp án

  • 1214 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Một hình lập phương có cạnh là 5cm thì diện tích xung quanh của hình lập phương là:

Xem đáp án

Diện tích xung quanh của hình là:

5×5×4=100cm2

Chọn D.


Câu 2:

Một hình lập phương có cạnh là 6cm thì diện tích toàn phần của hình lập phương là:

Xem đáp án

Diện tích toàn phần là: 

6×6×6=216cm2

Chọn C.


Câu 3:

Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần thì diện tích xung quanh của hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần

thì diện tích một mặt tăng lên 4 lần nên diện tích

xung quanh của hình lập phương tăng lên 4 lần.

Chọn B.


Câu 4:

Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần

thì diện tích một mặt tăng lên 4 lần nên diện tích

toàn phần của hình lập phương tăng lên 4 lần.

Chọn B.


Câu 5:

Một hình lập phương có diện tích xung quanh 64cm2 thì độ dài cạnh của hình lập phương là:

Xem đáp án

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

64:4=16cm2

4×4=16 nên độ dài cạnh của hình lập phương là 4cm.

Chọn A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận