Câu hỏi:

01/05/2022 198

Vật chất di truyền của virut HIV là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Vật chất di truyền của virut HIV và ARN đơn âm gồm hai mạch. Chúng nhân lên nhờ hệ gen.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào hình ảnh dưới đây em hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu về hình ảnh này là đúng?

Dựa vào hình ảnh dưới đây (ảnh 1)

(1) Đây là phương pháp tạo giống áp dụng cho cả động vật và thực vật.

(2) Các cây con thu được đều có kiểu gen thuần chủng.

(3) Các dòng đơn bội qua chọn lọc được lưỡng bội hóa bằng 2 cách.

(4) Phương pháp này có hiệu quả cao khi chọn các dạng cây có đặc tính như: kháng thuốc diệt cỏ, chịu lạnh, chịu hạn, chịu phèn, chịu mặn, kháng bệnh,...

Xem đáp án » 01/05/2022 314

Câu 2:

Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây không phải do đột biến nhiễm sắc thể gây ra?

Xem đáp án » 01/05/2022 292

Câu 3:

Áp suất rễ thường thể hiện qua những hiện tượng nào?

Xem đáp án » 01/05/2022 282

Câu 4:

Nhóm động vật nào sau đây có phương thức hô hấp bằng mang?

Xem đáp án » 01/05/2022 270

Câu 5:

Ở tằm, tính trạng kén màu trắng và hình thuôn dài là trội so với kén vàng và hình bầu dục. Hai cặp gen quy định hai tính trạng nói trên nằm trên cùng một NST tương đồng. Đem giao phối hai cặp trong đó bướm tằm đực kén màu trắng, hình dài và bướm cái có kiểu hình kén màu vàng, hình bầu dục. Ở cặp thứ nhất bên cạnh các kiểu hình giống bố mẹ còn xuất hiện hai kiểu hình mới là kén trắng, hình bầu dục và kén hình dài với tỉ lệ 8,25% cho mỗi kiểu hình mới. Còn ở cặp thứ hai cũng có 4 kiểu hình như phép lai trên nhưng mỗi kiểu hình mới xuất hiện với tỉ lệ 41,75%. Nhận định nào dưới đây đúng cho hai phép lai trên:

Xem đáp án » 01/05/2022 264

Câu 6:

Tập hợp nào sau đây không được xem là một quần thể sinh vật?

Xem đáp án » 01/05/2022 245

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK