Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 1)

  • 8716 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Áp suất rễ thường thể hiện qua những hiện tượng nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Áp suất rễ thường thể hiện ở 2 hiện tượng: hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt.


Câu 2:

Nhóm động vật nào sau đây có phương thức hô hấp bằng mang?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Chỉ có các loài động vật sống trong nước mới hô hấp bằng mang. Đáp án A.

Cá chép, ốc, tôm, của là động vật sống trong nước nên hô hấp bằng mang.

Tuy nhiên, không phải tất cả các loài sống trong nước đều hô hấp bằng mang. Các loài thú, bò sát, ếch nhái sống trong nước nhưng vẫn hô hấp bằng phổi. Ví dụ, cá heo là một loài thú và hô hấp bằng phổi.


Câu 3:

Vật chất di truyền của virut HIV là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Vật chất di truyền của virut HIV và ARN đơn âm gồm hai mạch. Chúng nhân lên nhờ hệ gen.


Câu 4:

Cơ thể gây đột biến đa bội của conxisin là do:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Conxisin gây ra đột biến đa bội do nó cản trở sự tổng hợp  prôtêin loại tubulin, 1 prôtêin cấu tạo nên thoi vô sắc, do đó làm các NST đã nhân đôi nhưng không phân li.


Câu 5:

Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây không phải do đột biến nhiễm sắc thể gây ra?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

A. Hội chứng AIDS là do virut gây nên → A đúng.

B. Hội chứng Claiphentơ → Đột biến nhiễm sắc thể ở cặp NST giới tính XY, thêm một chiếc tạo thành hợp tử dạng XXY → B sai.

C. Hội chứng Tơcnơ → Đột biến nhiễm sắc thể ở cặp NST giới tính XX, làm mất một chiếc NST, hợp tử trở thành XO → C sai.

D. Hội chứng Đao → Đột biến NST dạng thể 3, cặp NST số 21 có 3 chiếc → D sai


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 tháng trước

Vu Ngoc Lan

L

1 tháng trước

Lan Vu Hn

Bình luận


Bình luận