Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 15)

  • 8687 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Rễ cây chủ yếu hấp thụ nitơ ở dạng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Cây hấp thụ Nitơ dưới 2 dạng là NO3  NH4+ .


Câu 2:

Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hoá bằng hình thức nào sau đây?

Xem đáp án
Chọn đáp án C

Câu 3:

Đặc điểm mã di truyền, nội dung nào sau là saỉ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Nội dung sai khi nói về đặc điểm của mã di truyền là: mã di truyền có tính phổ biến, tức là các loại bộ ba đều mã hóa axitamin.


Câu 4:

Trên phương diện giới tính, trường họp nào dưới đây có thể xảy ra ở cả hai giới nam và nữ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Trên phương diện giới tính, trường họp có thể xảy ra ở cả hai giới nam và nữ là Đao.

Giải thích: Đao là đột biến liên quan đến NST thường (3 NST 21).


Câu 5:

Từ sơ đồ kiểu nhân sau. Hãy cho biết dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thế đã xảy ra?
Từ sơ đồ kiểu nhân sau. Hãy (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Trong kiểu nhân đột biến, có 1 cặp nhiễm sắc thể bị mất luôn 2 chiếc 2n2


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 tháng trước

Vu Ngoc Lan

L

1 tháng trước

Lan Vu Hn

Bình luận


Bình luận