Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 7)

  • 5521 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Ở động vật, có bao nhiêu hình thức hô hấp chủ yếu? 

Xem đáp án
Chọn đáp án C

Ở động vật có 4 hình thức hô hấp chủ yếu đó là:

- Hô hấp qua bề mặt cơ thể.

- Hô hấp bằng hệ thống ống khí.

- Hô hấp bằng mang.

- Hô hấp bằng phổi.


Câu 3:

Với 4 loại nuclêôtit A, U, G, X. Số mã di truyền mã hoá các axitamin là 

Xem đáp án
Chọn đáp án B

Với 4 loại nuclêôtit A, U, G, X có thể tạo ra 4 ×4 × 4 = 64 bộ ba, trong 64 bộ ba này có ba bộ 3 không mang thông tin mã hóa aa (UUA, UAG, UGA) 

Số mã di truyền mã hoá các axitamin là: 64 – 3 = 61

Câu 4:

Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu không đúng là 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Phát biểu không đúng là một bộ ba mã di truyền có thể mã hoá cho một hoặc một số axitamin.

  • Một bộ ba mã di truyền không thể mã hóa nhiều loại axitamin

Câu 5:

Các mức xoắn trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực được kí hiệu là 1, 2, 3 trong hình 1. Các số 1, 2, 3 lần lượt là
Các mức xoắn trong cấu trúc (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Các mức xoắn trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực được minh họa trong hình 1 là

1- sợi cơ bản

2- sợi chất nhiễm sắc

3- sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn).


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận