Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 12)

  • 5520 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nhiệt độ tối ưu nhất cho quá trình quang hợp là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Nhiệt độ tối ưu nhất cho quá trình quang hợp là 25°C35°C


Câu 2:

Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) có hình thức hô hấp như thế nào?

Xem đáp án
Chọn đáp án C

Câu 3:

Quan sát hình ảnh và cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng?

Quan sát hình ảnh và cho (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Đột biến mất một cặp nuclêôtit T-A ở bộ ba mã hóa thứ ba của gen nên bộ ba thứ ba trên phân tử mARN bị đôi thành UUG tương ứng với axitamin mới là Leu do đó khung đọc mã bị dịch chuyển.


Câu 5:

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến:
Hình vẽ sau mô tả cơ chế (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Hình vẽ mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận