Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 18)

  • 5391 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Quá trình thoát hơi nước ở thực vật hầu hết diễn ra chủ yếu ở lá.


Câu 2:

Hệ hô hấp ở thú có diện tích bề mặt trao đổi khí lớn nhờ có:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Khi nói về điều hòa hoạt động gen, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn phiên mã


Câu 4:

Bộ ba nào sau đây mã hóa axitamin foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Bộ ba mở đầu ở sinh vật nhân sơ là: 5’AUG3’

Lưu ý:

Bộ ba mã hóa axit methyonin ở sinh vật nhân thực

Bộ ba mã hóa foocmin axit methyonin ở sinh vật nhân sơ


Câu 5:

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng:
Hình vẽ sau mô tả cơ (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Hình vẽ mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến chuyển đoạn tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận