Câu hỏi:

28/05/2022 321

Bộ ba nào sau đây mã hóa axitamin foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Bộ ba mở đầu ở sinh vật nhân sơ là: 5’AUG3’

Lưu ý:

Bộ ba mã hóa axit methyonin ở sinh vật nhân thực

Bộ ba mã hóa foocmin axit methyonin ở sinh vật nhân sơ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một ADN có số liên kết hiđrô giữa các cặp G và X bằng 1,5 số liên kết hiđrô giữa các cặp A và T. Tỉ lệ % tương ứng nuclêôtit của ADN lần lượt là:

Xem đáp án » 28/05/2022 2,242

Câu 2:

Hệ hô hấp ở thú có diện tích bề mặt trao đổi khí lớn nhờ có:

Xem đáp án » 28/05/2022 1,786

Câu 3:

Một kỹ thuật được mô tả ở hình dưới đây:

Một kỹ thuật được mô tả ở (ảnh 1)

Bằng kĩ thuật này, có thể:

Xem đáp án » 28/05/2022 674

Câu 4:

Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về di truyền trung gian?

(1) Sự di truyền của một tính trạng.

(2) Hiện tượng kiểu gen dị hợp biểu hiện kiểu hình trung gian.

(3) Có tỉ lệ phân li kiểu gen giống tỉ lệ phân li kiểu hình.

(4) Do alen trội không lấn át hoàn toàn alen lặn.

Xem đáp án » 28/05/2022 658

Câu 5:

Loài có 2n = 10, trên mỗi cặp NST xét một cặp gen. Một cơ thể sau quá trình giảm phân tạo tinh trùng thấy tạo ra 8 loại giao tử khác nhau. Có các nhận định về quá trình giảm phân của loài nói trên như sau:

(1) Có 3 cặp NST mang ba cặp gen dị hợp.

(2) Có 4 tế bào thực hiện giảm phân.

(3) Loài này tối đa tạo ra 32 loại giao tử khác nhau.

(4) Trong quá trình giảm phân có 2 cặp NST không phân li trong phân bào I.

Xem đáp án » 28/05/2022 647

Câu 6:

Trên một chạc chữ Y của đơn vị nhân đôi có 232 đoạn Okazaki. Số đoạn mồi trong đơn vị nhân đôi trên là:

Xem đáp án » 28/05/2022 640

Câu 7:

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng:
Hình vẽ sau mô tả cơ (ảnh 1)

Xem đáp án » 28/05/2022 482

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK