Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 6)

  • 8775 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nước bị đẩy từ rể lên thân là nhờ yếu tố nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Nước bị đẩy từ rễ lên thân là nhờ lực đẩy của rễ gọi là áp suất rễ.


Câu 2:

Động vật nào sau đây có dạ dày đơn?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Một số động vật có dạ dày đơn như ngựa và động vật gặm nhắm ( thỏ, chuột).


Câu 3:

Người ta tiến hành tổng hợp ARN nhân tạo với nguyên liệu gồm 3 loại nuclêôtit là: A, U, X với tỉ lệ 2 : 3 : 5. Tỉ lệ xuất hiện bộ ba AUX là bao nhiêu?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Tỉ lệ các loại nuclêôtit là: A:U:X=0,2:0,3:0,5

Tỉ lệ xuất hiện bộ va AUX là: 0,2.0,3.0,5=0,03


Câu 4:

Hình ảnh dưới đây mô tả giai đoạn nào của quá trình tổng hợp chuỗi pôlipep ở sinh vật nhân sơ? 
Hình ảnh dưới đây mô tả (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Hãy ảnh mô tả giai đoạn mở đầu của quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit ở sinh vật nhân sơ.


Câu 5:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của đột biến gen trong tiến hóa sinh vật?

Xem đáp án
Chọn đáp án A

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 tháng trước

Vu Ngoc Lan

L

1 tháng trước

Lan Vu Hn

Bình luận


Bình luận