Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 9)

  • 5517 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa NO3  thành N2 ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Nhóm vi khuẩn có khả năng chuyển hóa NO3  thành N2  là vi khuẩn phản nitrat hóa.

Một số nguồn Nitơ và quá trình chuyển hóa Nitơ trong đất

Nhóm vi khuẩn nào sau đây (ảnh 1)


Câu 2:

Các loại động vật như cào cào, châu chấu, ve sầu có hình thức hô hấp là:

Xem đáp án
Chọn đáp án A

Câu 3:

Trong quá trình nhân đôi ADN ở vi khuẩn E. coli, xét trên toàn bộ phân tử ADN

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ

Nếu chỉ xét trên một mạch nhân đôi thì trong hai mạch mới được tổng hợp, một mạch được tổng hợp liên tục, một mạch được tổng hợp gián đoạn. Nhưng khi xét trên 1 đơn vị nhân đôi (hay nói cách khác là xét trên toàn bộ phân tử ADN) thì cả hai mạch mới đều được tổng hợp một cách gián đoạn).

Phương án C không đúng vì cả hai mạch đều được tổng hợp theo chiều 5’ đến 3’.


Câu 4:

Plasmit được sử dụng làm thể truyền trong công nghệ chuyển gen có bản chất là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Plasmid là những phân tử ADN, vòng, sợi kép, tự tái bản, được duy trì trong vi khuẩn như các thực thể độc lập ngoài nhiễm sắc thể.

-          Một số plasmid mang thông tin về việc di chuyển chính nó từ tế bào này sang tế bào khác (F plasmid), một số khác mã hóa khả năng kháng lại kháng sinh (R plasmid), một số khác mang các gen đặc biệt để sử dụng các chất chuyển hóa bất thường (plasmid phân hủy).

-          Để được dùng làm vectơ plasmid cần phải có:

·         Vùng nhân dòng đa vị chứa các điểm cắt cho các endonucleaza giới hạn, dùng để chèn các ADN nhân dòng.

·         Plasmid chứa gen để chọn (như gen kháng ampicillin,…).

·         Điểm khởi động sao chép hoạt động trong E. coli.


Câu 5:

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và vùng xếp cuộn có đường kính lần lượt là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và vùng xếp cuộn có đường kính lần lượt là 11 nm và 300 nm.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận