Câu hỏi:

23/05/2022 182

Plasmit được sử dụng làm thể truyền trong công nghệ chuyển gen có bản chất là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Plasmid là những phân tử ADN, vòng, sợi kép, tự tái bản, được duy trì trong vi khuẩn như các thực thể độc lập ngoài nhiễm sắc thể.

-          Một số plasmid mang thông tin về việc di chuyển chính nó từ tế bào này sang tế bào khác (F plasmid), một số khác mã hóa khả năng kháng lại kháng sinh (R plasmid), một số khác mang các gen đặc biệt để sử dụng các chất chuyển hóa bất thường (plasmid phân hủy).

-          Để được dùng làm vectơ plasmid cần phải có:

·         Vùng nhân dòng đa vị chứa các điểm cắt cho các endonucleaza giới hạn, dùng để chèn các ADN nhân dòng.

·         Plasmid chứa gen để chọn (như gen kháng ampicillin,…).

·         Điểm khởi động sao chép hoạt động trong E. coli.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người ta tiến hành tổng hợp ARN nhân tạo với nguyên liệu gồm 3 loại nuclêôtit là A, U, X với tỉ lệ . Tỉ lệ xuất hiện bộ ba có chứa 2 nuclêôtit loại A là:

Xem đáp án » 23/05/2022 788

Câu 2:

Quan sát hình 37.2 dưới đây em hãy cho biết, phát biểu nào sai khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể cá?

Quan sát hình 37.2 dưới đây (ảnh 1)

Cấu trúc tuổi của quần thể cá ở 3 mức độ đánh bắt khác nhau

Xem đáp án » 23/05/2022 601

Câu 3:

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và vùng xếp cuộn có đường kính lần lượt là:

Xem đáp án » 23/05/2022 431

Câu 4:

Nhóm sinh vật có mức năng lượng lớn nhất trong một hệ sinh thái là:

Xem đáp án » 23/05/2022 420

Câu 5:

Hãy nghiên cứu hình ảnh và cho biết tế bào đang ở kì nào của quá trình nguyên phân, bộ nhiễm sắc thể của loài này bằng bao nhiêu?
Hãy nghiên cứu hình ảnh và (ảnh 1)

Xem đáp án » 23/05/2022 418

Câu 6:

Cho chuỗi thức ăn sau: Cà rốt  thỏ  Cáo. Biết rằng năng lượng tích lũy trong cây cà rốt=12.106Kcal, thỏ =7,8.105Kcal, cáo=9,75.103Kcal. Sinh vật bậc 2 trong chuỗi thức ăn trên có hiệu suất sinh thái bằng:

Xem đáp án » 23/05/2022 356

Câu 7:

Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa NO3  thành N2 ?

Xem đáp án » 23/05/2022 353

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK