Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 5)

  • 6313 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những loại cây nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những loại cây bụi thấp và những cây thân thảo.


Câu 2:

Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Hệ tuần hoàn có ở đa số động vật thân mềm ( ốc sên, trai,…) và chân khớp ( côn trùng, tôm,…)

Vậy châu chấu có hệ tuần hoàn hở.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về gen cấu trúc?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Phát biểu không đúng khi nói về gen cấu trúc là vùng điều hòa nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã. Không đúng vì vùng điều hòa nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen.


Câu 5:

Quá trình tự nhân đôi của ADN và phiên mã diễn ra theo nguyên tắc:

Xem đáp án
Chọn đáp án C

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận