Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 22)

  • 8520 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong quá trình bảo quản nông sản, hoạt động hô hấp của nông sản gây ra tác hại nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế thẩm thấu


Câu 2:

Ở động vật có hệ tuần hoàn kép, vòng tuần hoàn nhỏ là vòng tuần hoàn:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Đối với nhóm động vật có hệ tuần hoàn kép, vòng tuần hoàn lớn là vòng tuần hoàn nuôi cơ thể, vòng tuần hoàn nhỏ là vòng tuần hoàn đưa máu qua phổi để trao đổi khí hay còn gọi là vòng tuần hoàn phổi.


Câu 3:

Một loài thực vật lưỡng bội, trong tế bào sinh dưỡng có 12 nhóm gen liên kết. Thể ba của loài này có số lượng NST trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của giảm phân I là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Số nhóm gen liên kết = n = 12⇒ 2n = 24× 2n +1 = 25⇒ Kì sau: 25 NST kép

Ghi chú

Các gen cùng nằm trên 1 NST phân li cùng nhau trong giảm phân tạo thành nhóm gen liên kết → Các tính trạng di truyền cùng nhau tạo thành nhóm tính trạng di truyền liên kết; ở mỗi loài số nhóm gen liên kết bằng n của loài


Câu 4:

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến

Hình vẽ sau mô tả cơ chế (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Hình vẽ mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến mất đoạn đầu mút nhiễm sắc thể.

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

3 tuần trước

Vu Ngoc Lan

L

3 tuần trước

Lan Vu Hn

Bình luận


Bình luận