Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 8)

  • 5495 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ở thực vật, sản phẩm của quá trình hô hấp là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Sản phẩm của quá trình hô hấp ở thực vật là CO2,  H2O  và năng lượng.


Câu 2:

Người bị bệnh huyết áp cao khi:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Người bị bệnh huyết áp cao khi huyết áp cực đại lớn quá 140 mmHg và kéo dài.


Câu 3:

Một nuclêôxôm được cấu tạo từ các thành phần cơ bản là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Mỗi nuclêôxôm gồm 8 phân tử histon được quấn quanh bởi 134  vòng xoắn ADN (khoảng 146 cặp nuclêôtit)


Câu 4:

Theo trình tự từ đầu 3’ đến 5’ của mạch bổ sung, một gen cấu trúc gồm các vùng trình tự nuclêôtit

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Đột biến phát sinh do kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN bởi guanin dạng hiếm (G*) và đột biến gây nên bởi tác nhân 5 - brôm uraxin (5BU) đều làm:

Xem đáp án
Chọn đáp án A

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận