Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 17)

  • 5393 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Hô hấp ngoài là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí ở:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Hô hấp ngoài là quá trình trao đổi khí với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí.

+ ở thú, chim, bò sát bề mặt trao đổi chất là phổi.

+ ở cá, cua,... bề mặt trao đổi khí là mang.

+ ở giun, bề mặt trao đổi khí là cơ thể.


Câu 3:

Đặc điếm của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Theo Jacob và Mono, các thành phần cấu tạo của operon Lac gồm:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Theo Jacob và Mono, các thành phần cấu tạo của operon Lac gồm: vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P).


Câu 5:

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng
Hình vẽ sau mô tả cơ chế (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Hình vẽ mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến chuyển đoạn không tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận