Câu hỏi:

28/05/2022 150

Đặc điểm nào sau đây không đúng với hệ tuần hoàn hở?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Nội dung

HTH Hở

HTH kín

Cấu tạo

Tim

Hình ống, nhiều ngăn, có các lỗ tim

Có ngăn tim: tim 2 ngăn (1 tâm thất, 1 tâm nhĩ), tim 3 ngăn (2 tâm nhĩ, 1 tâm thất), tim 4 ngăn (2 tâm nhĩ, 2 tâm thất)

Hệ mạch

Có ĐM, TM, không có MM

Có ĐM, TM và MM

Hoạt động

Đường đi của máu

-Máu tư tim ĐM → tràn vào khoang cơ thể (máu trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu - dịch mô) → TM → tim.

-  Máu tiếp xúc trao đổi trự tiếp với tế bào.

Máu từ tim → ĐM → MM → TM → tim

-  Máu trao đổi với tế bào qua thành mao mạch.

Áp lực vận tốc máu

- Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.

- Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

Đại diện

- ĐV thân mềm, châm khớp.

- Giun đất, mức ống, bạch tuộc, các động vật không xương sống.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói về chu trình Nitơ, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 28/05/2022 1,328

Câu 2:

Khi nói về thể đa bội ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.

II. Thể dị đa bội có thể được hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa.

III. Thể đa bội có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.

IV. Dị đa bội là dạng đột biến làm tăng một số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của một loài.

Xem đáp án » 28/05/2022 711

Câu 3:

Theo dõi quá trình phân bào ở một cơ thể sinh vật lưỡng bội, người ta vẽ được sơ đồ minh họa sau đây:

Theo dõi quá trình phân bào ở (ảnh 1)

Hình này mô tả

Xem đáp án » 28/05/2022 386

Câu 4:

Một gen mạch kép thẳng của sinh vật nhân sơ có chiều dài 4080 A°. Trên mạch 1 của gen có A1=260  nuclêôtit, T1=220  nuclêôtit. Gen này thực hiện tự sao một số lần sau khi kết thúc đã tạo ra tất cả 64 chuỗi pôlinuclêôtit. Số nuclêôtit từng loại mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen nói trên là:

Xem đáp án » 28/05/2022 338

Câu 5:

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng
Hình vẽ sau mô tả cơ chế (ảnh 1)

Xem đáp án » 28/05/2022 324

Câu 6:

AaBb×aaBb Tỉ lệ phân li kiểu gen của thế hệ lai là:

Xem đáp án » 28/05/2022 304

Câu 7:

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là không đúng các thí nghiệm về quá trình hô hấp ở thực vật sau đây?

Có bao nhiêu phát biểu sau (ảnh 1)

(1) Thí nghiệm A nhằm phát hiện sự hút O2 , thí nghiệm B dùng để phát hiện sự thải CO2 , thí nghiệm C để chúng mình có sự gia tăng nhiệt độ trong quá trình hô hấp.

(2) Trong thí nghiệm A, dung dịch KOH sẽ hấp thu CO2  từ quá trình hô hấp của hạt.

(3) Trong thí nghiệm A, cả hai dung dịch nước vôi ở hai bên lọ chứa hạt nảy mầm đều bị vẩn đục.

(4) Trong thí nghiệm B, vôi xút có vai trò hấp thu CO2  và giọt nước màu sẽ bị đẩy xa hạt nảy mầm.

(5) Trong thí nghiệm C, mùn cưa giảm bớt sự tác động của nhiệt độ môi trường dẫn tới sự sai lệch kết quả thí nghiệm.

Xem đáp án » 28/05/2022 229

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK