Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 11)

  • 6312 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nhóm vi khuẩn nào dưới đây thường hoạt động trong môi trường kị khí:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Trong các nhóm vi khuẩn đang xét, vi khuẩn phản nitrat hóa là nhóm vi khuẩn kị khí và hoạt động của chúng làm thất thoát nitơ khoáng trong đất, khiến cho đất trở nên kém màu mỡ. Cả 4 ý đều nói về ý nghĩa của quang hợp với đời sống của các sinh vật trên Trái Đất


Câu 2:

Đa số các loài côn trùng có hình thức hô hấp ngoài nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Trong số các tính chất của mã di truyền, hiện tượng thoái hóa mã di truyền thể hiện ở khía cạnh nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Trong số các tính chất của mã di truyền, hiện tượng thoái hóa mã di truyền thể hiện ở khía cạnh: nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một loại axitamin.


Câu 4:

Quan sát hình ảnh và cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng?

Quan sát hình ảnh và cho biết (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Đột biến thêm một cặp nuclêôtit A-T vào vị trí nuclêôtit thứ tư nên bộ ba thứ hai trên mARN đổi thành UAA đó là mã kết thúc (bộ ba vô nghĩa). Quá trình dịch mã sẽ dừng lại ở bộ ba kết thúc mới xuất hiện này gọi là đột biến vô nghĩa

Câu 5:

Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n=24. Số nhiễm sắc thể trong thể một kép, thể ba đơn, thể bốn hoặc thể ba kép lần lượt là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

2n=24 suy ra:

+ một kép 2n11:22

+ ba đơn 2n+1:25

+ bốn đơn 2n+2:26


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận