Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 25)

  • 8522 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Các thực vật mọng nước như cây xương rồng tiến hành quang hợp theo chu trình nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Các thực vật mọng nước như cây xương rồng (thuộc nhóm thực vật CAM) tiến hành quang hợp theo chu trình C4.


Câu 2:

Nhóm động vật nào dưới đây tiến hành trao đổi khí qua bề mặt cơ thể?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Giun đất trao đổi khí qua bề mặt cơ thể.

Chân khớp: hệ thống ống khí

Thú, bò sát: phổi.


Câu 3:

Cơ chế hoạt động của operon Lac ở E. Coli khi không có chất cảm ứng lactôzơ là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Cơ chế hoạt động của operon Lac ở E. coli khi không có chất cảm ứng lactôzơ là chất ức chế bám vào vùng vận hành đình chỉ phiên mã, operon không hoạt động.

Ghi chú

Lactôzơ là nhân tố làm thay đổi trạng thái của Opêron, cụ thể:

+ Khi môi trường có lactôzơ → Opêron Lac ở trạng thái mở.

+ Khi môi trường không có lactôzơ → Opêron Lac ở trạng thái ức chế.

+ Các gen ở trong nhân/ vùng nhân của một tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau.

+ Số lần phiên mã tùy thuộc vào chức năng của gen hay nhu cầu sản phẩm về gen của tế bào hoặc cơ thể. Các gen trong một opêron có số lần phiên mã bằng nhau (chúng phiên mã đồng thời). Các gen thuộc opêron khác nhau có số lần phiên mã khác nhau.


Câu 4:

Đặc điểm mã di truyền, nội dung nào sau là sai?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Nội dung sai khi nói về đặc điểm của mã di truyền là mã di truyền có tính phổ biến, tức là các loại bộ ba đều mã hóa axitamin.


Câu 5:

Một sinh viên đã tiến hành hai phản ứng nhân bản ADN và phiên mã của vi khuẩn E. coli trong hai ống nghiệm riêng rẽ. Các thành phần sau đây đều cần bổ sung vào cả hai ống, ngoại trừ

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Các thành phần sau đây đều cần bổ sung vào cả hai ống, ngoại trừ enzim ADN pôlimeraza vì enzim này chỉ dùng trong nhân đôi AND.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

4 tuần trước

Vu Ngoc Lan

L

3 tuần trước

Lan Vu Hn

Bình luận


Bình luận