20 Bộ đề luyện thi THPTQG Sinh Học cực hay có lời giải chi tiết (Đề Số 1)

  • 9325 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Các nguyên tố vi lượng thường chiếm bao nhiêu phần trăm về khối lượng trong cơ thể sống?

Xem đáp án

Đáp án B

- Dựa theo tỉ lệ các nguyên tố có trong các cơ thể sống, các nhà khoa học chia các nguyên tố thành 2 loại: Nguyên tố đa lượng (chiếm khối lượng lớn) và các nguyên tố vi lượng (chiếm tỉ lệ <0,01%)


Câu 2:

Hệ tuần hoàn kín, đơn có ở loài động vật nào trong các loài động vật sau:

Xem đáp án

Đáp án D

Cá voi thuộc lớp thú, cá sấu thuộc lớp bò sát, cá cóc thuộc lớp lưỡng cư, đều có hệ tuần hoàn kín gồm 2 vòng tuân hoàn. Cá mập thuộc lớp cá, có 1 vòng tuần hoàn kín.


Câu 3:

Trong phân tử nước, một nguyên tử oxi được liên kết với 2 nguyên tử hidro bằng các liên kết:

Xem đáp án

Đáp án B

Nguyên tử nước (H2O) được kết hợp bởi một nguyên tử oxi kết hợp với 2 nguyên tử hidro bằng liên kết cộng hóa trị → Phân tử nước có tính phân cực.


Câu 4:

Trong quá trình quang hợp ở thực vật, chất nào sau đây vừa là nguyên liệu, vừa là sản phẩm?

Xem đáp án

Đáp án C

C6H12O6, O2 là sản phẩm của quang hợp, CO2 được dùng làm nguyên liệu. H20 vừa là nguyên liệu (quá trình quang phân li nước) vừa là sản phẩm.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Linh Ryes

Bình luận


Bình luận