20 Bộ đề luyện thi THPTQG Sinh Học cực hay có lời giải chi tiết (Đề Số 2)

  • 9336 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Liên kết peptit là loại liên kết có mặt trong phân tử nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Liên kết peptit được tạo thành giữa 2 axit amin, là liên kết có mặt trong phân tử protein.


Câu 2:

Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín, đơn?

Xem đáp án

Đáp án B

          - Châu chấu có hệ tuần hoàn hở.

          - Cá sấu và thỏ có hệ tuần hoàn kín, kép gồm 2 vòng tuần hoàn.

- Cá chép có hệ tuần hoàn kín (máu chảy hoàn toàn trong mạch) và đơn (máu chảy trong cơ thể theo 1 vòng tuần hoàn).


Câu 3:

Một gen có chiều dài 5100 Å, trong đó số nu loại G nhiều hơn số nu loại A là 10%, Số nu loại G có trong gen là

Xem đáp án

Đáp án B

Tổng số nu của gen là: (5100: 3.4) × 2 = 3000 nu

Ta có %G - %A = 10%, mặt khác %G + %A = 50% → %G = 30%

Số nu loại G = 3000 × 30% = 900 nu.


Câu 4:

Sinh vật nào sau đây là sinh vật nhân sơ?

 

Xem đáp án

Đáp án D

Sinh vật nhân sơ có cơ thể cấu tạo từ tế bào nhân sơ, tế bào chưa có cấu trúc nhân hoàn chỉnh. Trong các nhóm sinh vật, vi khuẩn là sinh vật nhân sơ, các nhóm sinh vật còn lại là sinh vật nhân thực.


Câu 5:

Ở thực vật, nước được vận chuyển chủ yếu trong thân nhờ

Xem đáp án

Đáp án A

Các chất trong cây được vận chuyển trong thân qua 2 loại mạch: Mạch rây và mạch gỗ. Trong đó:

- Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng.

- Mạch rây vận chuyển các chất hữu cơ.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Linh Ryes

Bình luận


Bình luận