30 đề thi thử THPTQG môn Sinh học Cực hay có lời giải (Đề số 1)

  • 21831 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tính theo lý thuyết, quá trình giảm phân diễn ra bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBbDD tạo ra loại giao tử ab với tỉ lệ

Xem đáp án

Đáp án B

Kiểu gen AaBbDD không tạo ra giao tử abd.


Câu 2:

Trong trường hợp không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có ít kiểu gen nhất?

Xem đáp án

Đáp án D

Bố mẹ càng chứa nhiều cặp gen dị hợp đời con càng có nhiều kiểu gen, đồng thời bố mẹ càng nhiều cặp gen đồng hợp thì đời con có ít kiểu gen nhất. Dựa vào cơ sở này ta thấy, phép lai ABabdd×AbAbdd cho đời con ít kiểu gen nhất.


Câu 3:

Phản xạ là gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Phản xạ là phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích bên trong hoặc bên ngoài cơ thể.


Câu 4:

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, khi nồng độ prôgestêron và ơstrôgen trong máu tăng cao, cả vùng dưới đồi và tuyến yên đều bị ức chế giảm tiết

Xem đáp án

Đáp án A

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, khi nồng độ prôgestêron và ơstrôgen trong máu tăng cao, cả vùng dưới đồi và tuyến yên đều bị ức chế giảm tiết GnRH, FSH và LH.


Câu 5:

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

Xem đáp án

Đáp án A

Tập hợp sinh vật được gọi là quần thể khi thỏa mãn :

+ Tập hợp cá thể cùng loài.

+ Sống trong khoảng không gian xác định, thời gian xác định.

+ Có thể giao phối với nhau tạo ra thế hệ sau.

Dựa vào thông tin trên ta thấy

A là quần thể sinh vật, B, C, D không phải là quần thể sinh vật vì những tập hợp này có thể gồm nhiều loài khác nhau.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thanh Ngọc

T

1 năm trước

Tâm Băng

Bình luận


Bình luận

Thanh Ngọc
01:45 - 28/01/2021

Không thể lướt lên đọc câu hỏi

Nguyễn Sĩ Nguyên Phước
01:36 - 16/04/2021

hjk

Nguyễn Sĩ Nguyên Phước
01:37 - 16/04/2021

câu 30 ghi III sai mà giải thích lại giống như đúng