30 đề thi thử THPTQG môn Sinh học Cực hay có lời giải (Đề số 14)

  • 21918 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án A

- A sai vì yếu tố ngẫu nhiên không làm xuất hiện kiểu gen mới trong quần thể mà nó chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

- B, C, D là những phát biểu đúng.


Câu 2:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, một alen có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể bởi tác động của nhân t tiến hóa nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Một alen có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể bởi tác động của nhân tố tiến hóa "Các yếu tố ngẫu nhiên" vì yếu tố ngẫu nhiên là những yếu tố xảy ra do thiên tai, dịch bệnh nên nó có tính chất đột ngột và vô hướng.


Câu 3:

Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai AABB x AABb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?

Xem đáp án

Đáp án D

P: AABB x AABb → 1AABB : lAABb

Vậy đời con có 2 kiểu gen


Câu 4:

Áp suất rễ thường thể hiện ở những hiện tượng nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Áp suất rễ thường thể hiện ở 2 hiện tượng : hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt.


Câu 5:

Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những loại cây nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

- Hiện tượng ứ giọt là hiện tượng xuất hiện những giọt nước đọng ở mép lá. Nguyên nhân là do nước bị đẩy theo mạch gỗ từ rễ lên lá trong điều kiện không khí đã bão hòa hơi nước (độ ẩm không khí cao), khiến cho nước không thoát ra dưới dạng hơi mà đọng lại tạo thành giọt.

Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những loại cây nào?  A. Cây thân gỗ. (ảnh 1)

- Hiện tượng ứ giọt thường xảy ra ở những cây bụi thấp và cây thân thảo vì:

+ Các cây bụi thấp và thân thảo thường mọc ở dưới các cây lớn hơn → khu vực sống của nó thường có độ ẩm cao dễ đạt trạng thái bão hòa hơi nước.

+ Các cây thân thảo và các cây bụi thấp có thân ngắn → thời gian để nước vận chuyển đến các bộ phận thoát hơi nước của cây ngắn → hơi nước liên tục tích tụ thành giọt (tốc độ bốc hơi < tốc độ tích tụ).


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thanh Ngọc

T

1 năm trước

Tâm Băng

Bình luận


Bình luận