30 đề thi thử THPTQG môn Sinh học Cực hay có lời giải (Đề số 12)

  • 21911 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, thực vật có hoa xuất hiện ở kỉ

Xem đáp án

Đáp án C

Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đát, thực vật có hoa xuất hiện ở kỉ Phấn trắng  C đúng


Câu 2:

Theo Đacuyn, đối tượng bị tác động trực tiếp của chọn lọc tự nhiên là

Xem đáp án

Đáp án A

Theo Đacuyn đối tượng bị tác động trực tiếp của chọn lọc tự nhiên là cá thể.


Câu 3:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có chung vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

- A sai vì chỉ có các yếu tố ngẫu nhiên mới có thể loại bỏ hoàn toàn alen lặn ra khỏi quần thể.

- B sai vì chỉ có chọn lọc tự nhiên mới làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng nhất định.

- C sai vì đây không vai trò của của cả hai nhân tố trên.

- D đúng vì cả chọn lọc tự nhiên và yếu tố ngẫu nhiên đều làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể.


Câu 4:

Đột biến cấu trúc NST bao gồm các dạng cơ bản sau :

Xem đáp án

Đáp án D

Đột biến cấu trúc NST bao gồm các dạng cơ bản là: mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn.


Câu 5:

Quá trình thoát hơi nước ở lá thực hiện qua những con đường nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Quá trình thoát hơi nước ở lá thực hiện bằng hai con đường qua khí khổng và con đường qua bề mặt lá


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thanh Ngọc

T

1 năm trước

Tâm Băng

Bình luận


Bình luận