30 đề thi thử THPTQG môn Sinh học Cực hay có lời giải (Đề số 6)

  • 21914 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nhóm nào dưới dây gồm những bộ ba mã hoá các axit amin?

Xem đáp án

Đáp án D

3 bộ ba không mã hoá axit amin là: UAA, UAG, UGA

 trong các nhóm đưa ra, nhóm gồm những bộ ba mã hoá các axit amin là: AUU, UAU, GUA.


Câu 2:

Khi nói về mã di truyền, phát biểu nào dưới đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án D

- A, B, C đúng

- D sai vì hầu hết các loài sinh vật đều sử dụng chung bộ mã di truyền, ngoại trừ một vài ngoại lệ


Câu 3:

Trong các phép lai dưới đây, phép lai cho số kiểu gen và kiểu hình ít nhất là

Xem đáp án

Đáp án D

Phép lai cho số kiểu gen và số kiểu hình ít nhất khi ở hai bên bố mẹ chứa nhiều cặp gen đồng hợp nhất.

Vậy chỉ có phép lai “AABB x AABb” cho ít kiểu gen và ít kiểu hình nhất


Câu 4:

Một quần thể có thành phấn kiểu gen là: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa. Tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án A

Tần số alen A của quần thể này là: A= 0,040,322=0,2 


Câu 5:

Người mắc hội chứng nào dưới đây thuộc thể một nhiễm?

Xem đáp án

Đáp án D

- Hội chứng Patau; hội chứng Đao và hội chứng siêu nữ đều thuộc thể ba (2n + 1 )  

- Hội chứng Tơcnơ thuộc thể một (2n - 1).


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thanh Ngọc

T

1 năm trước

Tâm Băng

Bình luận


Bình luận