30 đề thi thử THPTQG môn Sinh học Cực hay có lời giải (Đề số 2)

  • 21912 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp tử trội về cả hai cặp gen đang xét?

Xem đáp án

Đáp án C

Thể đồng hợp trội về hai cặp gen AABB → C đúng


Câu 2:

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1: 1 ?

Xem đáp án

Đáp án A

Tỉ lệ kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 1:1:1:1 = 4 x 1 = 2 x 2 chỉ có phép lai AaBb x aabb là phù hợp


Câu 3:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở kỉ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở kỉ Đệ tam.


Câu 4:

Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án D

Tần số alen A của quần thể này là: A = 0,16 + 0,48/2 = 0,4


Câu 5:

Khi nói về hiện tượng liên kết gen và hoán vị gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

- A sai, vì hiện tượng liên kết gen làm giảm biến dị tổ hợp.

- B sai, vì tần số hoán vị gen luôn ≤ 50%

- C đúng, vì các gen thường có xu hướng liên kết với nhau.

- D sai, vì đột biến gen mới tạo ra nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thanh Ngọc

T

1 năm trước

Tâm Băng

Bình luận


Bình luận