30 đề thi thử THPTQG môn Sinh học Cực hay có lời giải (Đề số 3)

  • 21848 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ở sinh vật nhân thực, bộ ba nào sau đây mã hóa axit amin mêtiônin?

Xem đáp án

Đáp án D

Ở sinh vật nhân thực, bộ ba mã hóa axit amin mêtiônin là bộ ba mở đầu trên phân tử mARN

Mà mARN có chiều từ 5’ → 3’ và bộ ba mở đầu luôn là AUG

Vậy bộ ba 5’AUG3’ thỏa mãn


Câu 2:

Trong các kiểu gen dưới đây kiểu gen nào viết sai?

 

Xem đáp án

Đáp án D

Kiểu gen viết sai là “AabB”, các gen alen với nhau không cùng nằm cùng phía với NST.


Câu 3:

Trong các nhân tố tiến hóa, nhân tố làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể chậm nhất là

Xem đáp án

Đáp án A

Vì tần số đột biến gen tính trên mỗi gen trong một thế hệ dao động từ 10-6 → 10-4. Như vậy, ở mỗi thế hệ, cứ khoảng một triệu giao tử sẽ có một giao tử mang alen đột biến. Với tốc độ như vậy, đột biến gen làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm và có thể coi như không đáng kể.


Câu 4:

Đặc điểm về cấu trúc di truyền của một quần thể tự phối qua nhiều thế hệ là

Xem đáp án

Đáp án B

Quần thể tự phối qua các thế hệ thì tỉ lệ đồng hợp tăng lên và tỉ lệ dị hợp giảm đi qua các thế hệ thì phần lớn các gen ở trạng thái đồng hợp.


Câu 5:

Khi nói về hoạt động của tim, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án B

- A đúng vì khi kích thích cường độ dưới ngưỡng thì tim hoàn toàn không co bóp, kích thích cường độ tới ngưỡng thì cơ tim co tối đa, nếu kích thích cường độ trên ngưỡng thì cơ tim cũng không co mạnh hơn nữa.

- B sai vì tim có khả năng hoạt động tự động, khi tim bị cắt rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng nếu được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, oxi và nhiệt độ thích hợp.

- C, D đúng


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thanh Ngọc

T

1 năm trước

Tâm Băng

Bình luận


Bình luận