30 đề thi thử THPTQG môn Sinh học Cực hay có lời giải (Đề số 13)

  • 21849 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lê

Xem đáp án

Đáp án C

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại thì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen C đúng


Câu 2:

Giả sử một chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả bằng sơ đồ sau: Cỏ Sâu Cáo Hổ. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc ba là

Xem đáp án

Đáp án A

- Cỏ là sinh vật sản xuất, bắt đầu từ sâu mới là sinh vật tiêu thụ bậc 1, gà sinh vật tiêu thụ bậc 2, cáo sinh vật tiêu thụ bậc 3 A đúng


Câu 3:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có vai trò cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa?

Xem đáp án

Đáp án B

Nhân tố tiến hóa có vai trò cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa là đột biến.


Câu 4:

Sự thay đổi mạnh mẽ và đột ngột tần số các alen trong một quần thể thường xảy ra do nhân tố nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Giao phối ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số các alen, đột biến gen làm phát sinh alen mới nhưng làm thay đổi một cách chậm chạp loại B, C, D.

Chỉ có yếu tố ngẫu nhiên (thiên tai, địch bệnh,...) là làm thay đổi tẩn số alen một cách đột ngột


Câu 5:

Nước bị đẩy từ rễ lên thân là nhờ yếu tố nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Nước bị đẩy từ rễ lên thân là nhờ lực đẩy của rễ gọi là áp suất rễ


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thanh Ngọc

T

1 năm trước

Tâm Băng

Bình luận


Bình luận