30 đề thi thử THPTQG môn Sinh học Cực hay có lời giải (Đề số 11)

  • 21855 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tính theo lý thuyết, phép lai nào dưới đây chỉ cho một loại kiểu gen ở đời sau?

Xem đáp án

Đáp án A

Phép lai chỉ cho một loại kiểu gen ở đời con khi bố mẹ đều thuần chủng. Vậy chỉ có phépAbAb×aBaB

lai “” là phù hợp


Câu 2:

Ở một quần thể thực vật, cấu trúc di truyn ở thế hệ xuất phát p có dạng: 0,2AA+0,6Aa+0,2aa=1. Sau hai thế thệ tự phối thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là:

Xem đáp án

Đáp án B

- Sau 2 thế hệ tự phối tần số kiểu gen Aa=122.0,6=0,15 B đúng


Câu 3:

Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ?

Xem đáp án

Đáp án A

Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua miền lông hút.


Câu 4:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố đột biến có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

- A sai vì chọn lọc tự nhiên mới quy định chiều hướng tiến hoá.

- B sai vì đột biến làm thay đổi cả tần số aỉen và thành phấn kiểu gen của quần thể.

- C đúng vì đột biến phát sinh những biến dị, tạo alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

- D sai vì đột biến gen là nguyên liệu sơ cấp của tiến hoá.


Câu 5:

Dạng nitơ nào dưới đây không được cây hấp thụ trực tiếp?

1. NO                 2. NO2                3. NH4+               4. NO3-               5.N2 

Xem đáp án

Đáp án C

Cây chỉ hấp thụ trực tiếp 2 dạng nitơ, đó là: NH4+ (3) và  NO3-(4). Vậy trong các dạng nitơ đang xét, cây không hấp thụ trực tiếp NO (1); NO2 (2) và N2 (5)  C đúng


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thanh Ngọc

T

1 năm trước

Tâm Băng

Bình luận


Bình luận