30 đề thi thử THPTQG môn Sinh học Cực hay có lời giải (Đề số 17)

  • 21916 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Vai trò của phôtpho đối với thực vật là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động diễn ra theo phương thức nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Nhiệt độ có ảnh hưởng:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Cung phản xạ diến ra theo trật tự nào?

Xem đáp án

Đaps án A


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thanh Ngọc

T

1 năm trước

Tâm Băng

Bình luận


Bình luận