30 đề thi thử THPTQG môn Sinh học Cực hay có lời giải (Đề số 7)

  • 21919 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phép lai nào dưới đây thường được sử dụng để xác định tần số hoán vị gen?

Xem đáp án

Đáp án C

Để xác định tần số hoán vị gen người ta thường sử dụng phép lai phân tích.


Câu 2:

Tính thoái hóa của mã di truyền biểu hiện ở

Xem đáp án

Đáp án B

Tính thoái hóa của mã di truyền tức là nhiêu bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin.


Câu 3:

Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo quan niệm hiện đại, nhân tố tiến hoá nào được xem là cơ bản nhất?

Xem đáp án

Đáp án D

Theo quan niệm hiện đại thì nhân tố tiến hoá cơ bản nhất là chọn lọc tự nhiên.


Câu 4:

Đại địa chất nào còn được gọi là “Kỉ nguyên của bò sát”?

Xem đáp án

Đáp án C

Đại địa chất được gọi là “Kỉ nguyên của bò sát” là đại Trung sinh


Câu 5:

Ở ruồi giấm, xét hai cặp gen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp NST thường. Biết rằng không xảy ra đột biến và các gen trội lặn hoàn toàn. Hỏi hoán vị gen không có ý nghĩa trong phép lai nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Ở ruồi giấm, hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái. Ta lại có trong phép lai giữa hai cơ thể dị hợp về hai cặp alen và một bên bố hoặc mẹ mang kiểu gen dị hợp chéo và liên kết gen hoàn toàn thì dù hoán vị gen xảy ra với tần số bao nhiêu, đời con vẫn có kiểu hình : 1 trội-lặn : 2 trội-trội: 1 lặn-trội. Vậy chỉ phép lai AbaB×AbaB là thoả mãn


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thanh Ngọc

T

1 năm trước

Tâm Băng

Bình luận


Bình luận