30 đề thi thử THPTQG môn Sinh học Cực hay có lời giải (Đề số 4)

  • 21853 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong quá trình dịch mã, chuỗi pôlipeptit được tổng hợp theo chiều nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong quá trình dịch mã, chuỗi pôlipeptit được tổng hợp theo chiều 5’→3’ theo chiều của mARN


Câu 2:

Tính theo lý thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen đồng hợp về tất cả các cặp gen?

Xem đáp án

Đáp án C

Cơ thể có kiểu gen đồng hợp về tất cả các cặp gen là aabbddHH


Câu 3:

Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa. Tần số alen A và alen a trong quần thể này lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án B

Tần số alen A = 0,4 + 0,4/2 = 0,6

Tần số alen a = 1 – 0,6 = 0,4


Câu 4:

Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở

Xem đáp án

Đáp án A

Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở kỉ Đệ tứ (Thứ tư) của đại Tân sinh


Câu 5:

Kiểu hướng động nào giúp các cây dây leo uốn quanh những cây gỗ?

Xem đáp án

Đáp án D

Cây dây leo uốn quanh những cây gỗ tiếp xúc với giá thể là cây gỗ → đây là ví dụ về hướng tiếp xúc.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thanh Ngọc

T

1 năm trước

Tâm Băng

Bình luận


Bình luận