30 đề thi thử THPTQG môn Sinh học Cực hay có lời giải (Đề số 9)

  • 21847 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim và thú phát sinh ở kỉ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim và thú phát sinh ở kỉ Triat (Tam điệp)


Câu 2:

Cơ thể mang kiểu gen AaBbDdeeFf  khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử tối đa

Xem đáp án

Đáp án A

Cơ thể mang kiểu gen AaBbDdeeFf khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử là: 22=24=16 (n số cặp gen dị hợp trong kiểu gen


Câu 3:

Một quần thể ngẫu phối có tần số alen A = 0,4; alen a = 0,6. Ở trạng thái cân bằng Hacđi – Vanbec, cấu trúc di truyền của quần thể là

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi tần số alen A và a lần lượt là p và q

Quần thể cân bằng nên tuân theo định luật Hacđi - Vanbec nên ta có:

p2 +2pq+q2 =1

Thay số vào ta có: 0,42AA + 2.0,4.0,6Aa + 0,62aa=1 hay bằng   0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa   


Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây về điện thế hoạt động là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Điện thế hoạt động chỉ xuất hiện khi có kích thích, có nghĩa là nó không tồn tại trong mọi thời điểm và phụ thuộc vào sự có mặt của tác nhân kích thích


Câu 5:

Pha tối của quang hợp là

Xem đáp án

Đáp án D

Pha tối của quang hợp là quá trình khử CO2 nhờ ATP và NADPH


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thanh Ngọc

T

1 năm trước

Tâm Băng

Bình luận


Bình luận