Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 13)

  • 8778 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cường độ quang hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động quang hợp của cơ quan:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Cơ quan quang hợp chủ yếu xảy ra ở lá, với cường độ quang hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động quang hợp của lá.


Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây chứng minh mang cá có diện tích trao đổi khí lớn?

Xem đáp án
Chọn đáp án B

Câu 3:

Quan sát hình ảnh và cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng?

Quan sát hình ảnh và cho biết (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit X-G bằng cặp T-A ở cặp nuclêôtit thứ 10 của gen nên bộ ba mã hóa thứ tư trên phân tử mARN đổi thành AGX tương ứng với axit amin mới là sêrin. Bộ ba mới mang thông tin khác với bộ ba bình thường gọi là đột biến nhầm nghĩa (sai nghĩa).

- Đột biến mất và thêm 1 hoặc 2 cặp nu gây ra đột biến dịch khung

- Đột biến mất và thêm và thay thế chỉ 1 cặp nu gây ra đột biến điểm


Câu 5:

Operon Lac của vi khuẩn E. coli gồm các thành phần theo trật tự:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Operon Lac của vi khuẩn E. coli gồm các thành phần theo trật tự: vùng khởi động - vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 tháng trước

Vu Ngoc Lan

L

1 tháng trước

Lan Vu Hn

Bình luận


Bình luận