Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 14)

  • 5518 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phần lớn khối lượng các chất hữu cơ của thực vật được hình thành từ:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Phần lớn khối lượng các chất hữu cơ của thực vật được hình thành từ CO2

Giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tiêu hóa thức ăn là giai đoạn tiêu hóa ở ruột.


Câu 2:

Phổi của chim có cấu tạo khác với phổi của các động vật trên cạn khác như thế nào?

Xem đáp án
Chọn đáp án D

Câu 3:

Một nuclêôxôm được cấu tạo từ các thành phần cơ bản là:

Xem đáp án
Chọn đáp án A

Câu 4:

Phân tích thành phần hóa học của một axit nuclêic cho thấy tỉ lệ các loại nuclêôtit như sau: A = 20 %, G = 35 %, U = 20 %. Axit nuclêic này là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Ta có : axit nuclêic có chứa nuclêôtit loại U.

ARN

Ta lại có: %A + %G + %U + %X = 100%  %X = 25%

Nhận xét : %X  %G  ARN có cấu trúc mạch đơn


Câu 5:

Từ sơ đồ kiểu nhân sau. Hãy cho biết dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể đã xảy ra?

Từ sơ đồ kiểu nhân sau. Hãy (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Trong kiểu nhân đột biến, có 1 cặp nhiễm sắc thể bị mất một chiếc 2n1


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận