Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 10)

  • 5493 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Pha sáng cung cấp cho pha tối sản phẩm là ATP và NADPH.


Câu 2:

Phổi của chim có cấu tạo khác với phổi của các động vật trên cạn khác như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Có nhiều túi khí. Đây là đặc điểm thích nghi nhất cho hoạt động bay trên không của lóp chim.


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về tính đặc hiệu của mã di truyền?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Đặc điểm đúng khi nói về tính đặc hiệu của mã di truyền là một bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axitamin.


Câu 4:

Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Loài này sẽ có tối đa bao nhiêu loại đột biến thể một kép?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

2n = 24  12 cặp NST Loại đột biến thể một kép tối đa: C122=66


Câu 5:

Đặc điểm khác nhau giữa quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực và quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ là:

(1) Chiều nhân đôi ADN.

(2) Hệ enzim tham gia nhân đôi ADN.

(3) Nguyên liệu dùng trong việc nhân đôi ADN.

(4) Số lượng đơn vị nhân đôi.

(5) Nguyên tắc nhân đôi.

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Đặc điểm khác nhau giữa quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực và quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ là:

- Hệ enzim tham gia nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực nhiều hơn.

- Số lượng đơn vị nhân đôi ở sinh vật nhân sơ chỉ có 1 đơn vị, sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận