Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 2)

  • 5490 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, thực vật C4 và thực vật CAM khác nhau chủ yếu ở:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Quá trình quang hợp được chia thành 2 pha pha sáng và pha tối. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM chỉ khác nhau chủ yếu trong pha tối.


Câu 2:

Trong ống tiêu hoá của động vật nhai lại, thành xenlulôzơ của tế bào thực vật

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại, thành Xenlulôzơ của tế bào thực vật được tiêu hóa nhờ vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.


Câu 3:

Cấu trúc của operon Lac gồm:

Xem đáp án
Chọn đáp án A

Câu 4:

Hóa chất 5 - brôm uraxin thường gây đột biến gen dạng thay thế một cặp:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc:

Xem đáp án
Chọn đáp án B
Quá trình tự nhân đôi của ADN (ảnh 1)

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận