Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 24)

  • 8779 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Pha tối của quá trình quang hợp ở thực vật diễn ra ở đâu?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Ghi chú:

Sơ đồ đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở

- Tuần hoàn hở: có 1 đoạn máu không ở trong mạch mà tràn vào khoang cơ thể, trao đổi chất tại đó.

- Tuần hoàn kín: máu luôn ở trong mạch, trao đổi chất qua thành mạch.

Trật tự đúng về đường đi của (ảnh 1)


Câu 3:

Bộ ba mở đầu ở mARN của sinh vật nhân thực là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Bộ ba mở đầu ở mARN của sinh vật nhân thực là 5’AUG 3’.


Câu 4:

Nuclêôtit là đơn phần cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN.

Ghi chú:

Các đại phân tử hữu cơ trong cơ thể được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, trong đó:

- Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là nuclêôtit

- Đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN là ribônuclêôtit.

- Đơn phân cấu tạo nên NST là nuclêôxôm

- Đơn phân cấu tạo nên phân tử protein là axitamin.


Câu 5:

Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của operon Lac ở E. coli?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Gen điều hoà không nằm trong Operon Lac.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 tháng trước

Vu Ngoc Lan

L

1 tháng trước

Lan Vu Hn

Bình luận


Bình luận