Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 4)

  • 8780 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nitơ ở dạng nào dưới đây là độc hại đối với cơ thể thực vật?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

- NH4+  NO3  là những dạng nitơ mà cơ thể thực vật hấp thụ được để tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất.

- NO và NO2  lại là những thành phần độc hại đối với cơ thể thực vật.

Vậy ý 1 và 2 đúng.


Câu 2:

Các loài động vật như ruột khoang, giun tròn, giun dẹp có hình thức hô hấp là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Các loài động vật như ruột khoang, giun tròn, giun dẹp có hình thức hô hấp trực tiếp qua bề mặt cơ thể.


Câu 3:

Người ta tiến hành tổng hợp đoạn ARN nhân tạo từ 3 loại nuclêôtit A, U, X. Phân tử ARN tạo thành có thể có bao nhiêu loại bộ ba mã hóa axitamin?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Từ 3 loại nuclêôtit A, U, X có thể tạo thành 33=27  loại bộ ba. Trong đó có 1 bộ ba không mã hóa axitamin là 5’ UAA 3’ Có 26 bộ ba mã hóa axitamin.  Chọn C.

Xác định bộ ba mã hóa axitamin bằng cách tính tổng số bộ ba theo công thức 3n  (n: thành phần nu tham gia cấu trúc phân tử ARN). Sau đó trừ đi những bộ ba kết thúc không mã hóa axitamin.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về gen cấu trúc?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Phát biểu không đúng khi nói về gen cấu trúc là vùng điều hoà nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã. Không đúng vì vùng điều hòa nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen.

Phát biểu nào sau đây không (ảnh 1)


Câu 5:

Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Quá trình nhân đôi tuân theo 2 nguyên tắc là bán bảo tồn và nguyên tắc bổ sung.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 tháng trước

Vu Ngoc Lan

L

1 tháng trước

Lan Vu Hn

Bình luận


Bình luận

Nga
16:37 - 06/06/2022

Câu 6: kiểu gen ko thuần chủng là đáp án C: AaBb chứ ạ??