Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 19)

  • 8697 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hô hấp hiếu khí xảy ra ở:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể.


Câu 2:

Ở côn trùng, sự thông khí trong các ống khí thực hiện nhờ:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Hiện tượng nào sau đây gây ra đột biến lệch bội nhiễm sắc thể?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Hiện tượng gây ra đột biến lệch bội nhiễm sắc thể do sự không phân li của cặp nhiễm sắc thể ở kỳ sau của quá trình phân bào.

Lưu ý: Phân bào ở đây bao gồm nguyên phân và giảm phân.


Câu 4:

Quan sát hình ảnh và cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng?
Quan sát hình ảnh và cho (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Đột biến mất một cặp nuclêôtit T-A ở bộ ba mã hóa thứ ba của gen nên bộ ba thứ ba trên phân tử mARN bị đổi thành UUG tương ứng với axitamin mới là Leu do đó khung đọc mã bị dịch chuyển.


Câu 5:

Trong tế bào sinh duỡng của một nguời thấy có 47 NST. Nguời này mắc

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Ở người bộ NST 2n = 46

Tế bào người có 47 NST chứng tỏ là thể ba nhiễm (2n + 1).

A sai vì thể dị bội có thể có cả các thể một nhiễm, khuyết nhiễm.

B sai vì ngoài hội chứng Đao còn có các hội chứng khác cũng là thể ba nhiễm.

C đúng.

D sai vì hội chứng Tớcnơ là thể 1 nhiễm.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 tháng trước

Vu Ngoc Lan

L

1 tháng trước

Lan Vu Hn

Bình luận


Bình luận