Câu hỏi:

23/05/2022 247

Các loại động vật như cào cào, châu chấu, ve sầu có hình thức hô hấp là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người ta tiến hành tổng hợp ARN nhân tạo với nguyên liệu gồm 3 loại nuclêôtit là A, U, X với tỉ lệ . Tỉ lệ xuất hiện bộ ba có chứa 2 nuclêôtit loại A là:

Xem đáp án » 23/05/2022 777

Câu 2:

Quan sát hình 37.2 dưới đây em hãy cho biết, phát biểu nào sai khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể cá?

Quan sát hình 37.2 dưới đây (ảnh 1)

Cấu trúc tuổi của quần thể cá ở 3 mức độ đánh bắt khác nhau

Xem đáp án » 23/05/2022 591

Câu 3:

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và vùng xếp cuộn có đường kính lần lượt là:

Xem đáp án » 23/05/2022 424

Câu 4:

Nhóm sinh vật có mức năng lượng lớn nhất trong một hệ sinh thái là:

Xem đáp án » 23/05/2022 418

Câu 5:

Hãy nghiên cứu hình ảnh và cho biết tế bào đang ở kì nào của quá trình nguyên phân, bộ nhiễm sắc thể của loài này bằng bao nhiêu?
Hãy nghiên cứu hình ảnh và (ảnh 1)

Xem đáp án » 23/05/2022 417

Câu 6:

Cho chuỗi thức ăn sau: Cà rốt  thỏ  Cáo. Biết rằng năng lượng tích lũy trong cây cà rốt=12.106Kcal, thỏ =7,8.105Kcal, cáo=9,75.103Kcal. Sinh vật bậc 2 trong chuỗi thức ăn trên có hiệu suất sinh thái bằng:

Xem đáp án » 23/05/2022 355

Câu 7:

Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa NO3  thành N2 ?

Xem đáp án » 23/05/2022 351

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK