Câu hỏi:

24/05/2022 209

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến:
Hình vẽ sau mô tả cơ chế (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Hình vẽ mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi phân tích vật chất di truyền của 4 chủng vi sinh vật gây bệnh người ta thu được tỉ lệ các loại nuclêôtit như sau:

Chủng gây bệnh

Loại nuclêôtit (%)

A

T

U

G

X

Số 1

20

10

0

35

35

Số 2

20

0

20

30

30

Số 3

34

0

22

22

22

Số 4

35

35

0

15

15

 

Trong các kết luận dưới đây, có bao nhiêu kết luận không đúng khi nói về dạng vật chất di truyền của các chủng vi sinh vật trên?

(1) Vật chất di truyền của chủng 1 là ADN mạch đơn.

(2) Vật chất di truyền của chủng 2 là ARN mạch đơn hoặc mạch kép.

(3) Vật chất di truyền của chủng 3 là ARN mạch kép.

(4) Vật chất di truyền của chủng 4 là ADN mạch đơn hoặc mạch kép.

Xem đáp án » 24/05/2022 1,268

Câu 2:

Bảy tế bào sinh giao tử có kiểu gen AaBbDd thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Tính theo lý thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra từ quá trình trên là

Xem đáp án » 24/05/2022 1,038

Câu 3:

Sự không phân ly NST giới tính của ruồi giấm đực xảy ra trong giảm phân 2 ở 1 tế bào sinh tinh sẽ tạo ra các loại tinh trùng:

Xem đáp án » 24/05/2022 894

Câu 4:

Hiện tượng chuyển đoạn không tương hỗ là do:

Xem đáp án » 24/05/2022 818

Câu 5:

tằm, nguời ta tiến hành phép lai AbaBDd×ABabDd . Biết tần số hoán vị là 10%. Tỉ lệ tằm  là bao nhiêu?

Xem đáp án » 24/05/2022 474

Câu 6:

Từ sơ đồ kiểu nhân sau. Hãy cho biết bệnh nhân này mắc bệnh di truyền nào sau đây?

Từ sơ đồ kiểu nhân sau. Hãy (ảnh 1)

Kiểu nhân người bình thường        Kiểu nhân người bệnh

Xem đáp án » 24/05/2022 468

Câu 7:

Ở người, gen quy định tật dính ngón tay 2 và 3 nằm trên nhiễm sắc thể Y, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể X. Một người đàn ông bị tật dính ngón tay 2 và 3 lấy vợ bình thường, sinh con trai bị tật dính ngón tay 2 và 3. Người con trai này đã nhận gen gây tật dính ngón tay từ

Xem đáp án » 24/05/2022 438

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK