Câu hỏi:

01/05/2022 29

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

“Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra.”

Đoạn văn được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Cổng trường mở ra - Lý Lan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ nội dung đoạn trích trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn (5-7 câu) về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên của mình

Xem đáp án » 01/05/2022 93

Câu 2:

Theo em “thế giới kì diệu” mà người mẹ trong đoạn văn nhắc đến là gì?

Xem đáp án » 01/05/2022 40

Câu 3:

Loài cây em yêu

Xem đáp án » 01/05/2022 38

Câu 4:

Trong đoạn trích trên tác giả sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

Xem đáp án » 01/05/2022 31

Bình luận


Bình luận