Câu hỏi:

18/06/2019 10,778

Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là:

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

 

Đồng phân khi tham gia phản ứng clo hóa thu được 4 sản phẩm monoclo là: 2- metylbutan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 (ánh sáng, tỉ lệ số mol 1 : 1), số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

Xem đáp án » 18/06/2019 48,641

Câu 2:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?

Xem đáp án » 18/06/2019 20,386

Câu 3:

Hợp chất (CH3)2CHCH2CH2CH3 có tên gọi là

Xem đáp án » 18/06/2019 18,220

Câu 4:

Số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C5H12

Xem đáp án » 18/06/2019 17,354

Câu 5:

Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là :

(1) CH3C(CH3)2CH2Cl   (2) CH3C(CH2Cl)2CH3    (3) CH3ClC(CH3)3

Xem đáp án » 18/06/2019 13,799

Câu 6:

Ankan X có chưa 14 nguyên tử hiđrô trong phân tử. Số nguyên tử cacbon trong một phân tử X là

Xem đáp án » 18/06/2019 11,312

Bình luận


Bình luận