Câu hỏi:

18/06/2019 27,653

Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

 

Đồng phân khi tham gia phản ứng clo hóa thu được 4 sản phẩm monoclo là: 2- metylbutan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 (ánh sáng, tỉ lệ số mol 1 : 1), số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

Xem đáp án » 18/06/2019 86,070

Câu 2:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?

Xem đáp án » 18/06/2019 48,377

Câu 3:

Hợp chất (CH3)2CHCH2CH2CH3 có tên gọi là

Xem đáp án » 18/06/2019 33,941

Câu 4:

Số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C5H12

Xem đáp án » 18/06/2019 33,465

Câu 5:

Ankan X có chứa 82,76% cacboon theo khối lượng. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là

Xem đáp án » 18/06/2019 32,270

Câu 6:

Ankan X có chứa 20% hiđro theo khối lượng. Tổng số nguyên tử trong một phân tử X là

Xem đáp án » 18/06/2019 32,128

Câu 7:

Ankan X có chưa 14 nguyên tử hiđrô trong phân tử. Số nguyên tử cacbon trong một phân tử X là

Xem đáp án » 18/06/2019 31,767

Bình luận


Bình luận