Câu hỏi:

02/05/2022 277

Liệt kê những  lời  chúc của  nhân  vật “nó” trong văn bản?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những lời chúc của nhân vật “nó” trong văn bản:

“Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.

Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?

Đứa thì mua tước, đứa mua quan.

Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.”

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lời chúc năm mới trong bài thơ lật tẩy bản chất nào của bọn quan lại?

Xem đáp án » 02/05/2022 1,748

Câu 2:

NĂM MỚI CHÚC NHAU

(Trần Tế Xương)

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau

 Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu

Phen này ông quyết đi buôn cối

Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang

Đứa thì mua tước đứa mua quan

Phen này ông quyết đi buôn lọng

Vừa chửi, vừa la cũng đắt hàng.

Nó lại mừng nhau cái sự giàu

Trăm nghìn vạn mớ để vào đâu

Phen này  ắt hẳn gà ăn bạc

Đồng rụng đồng rơi lọ phải cầu.

Nó lại mừng nhau sự lắm con

Sinh năm đẻ bẩy được vuông tròn

Phố phường chật hẹp người đông đúc

Bồng bế nhau lên nó ở non.

Thực hiện các yêu cầu sau:

Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.

Xem đáp án » 02/05/2022 378

Câu 3:

Việc sử dụng cặp đại từ nó - ông trong văn bản biểu thị thái độ nào của tác giả trước những lời chúc?

Xem đáp án » 02/05/2022 319

Câu 4:

Viết đoạn văn (8-10 dòng) trình bày suy nghĩ của em về hệ quả của lòng tham con người.

Xem đáp án » 02/05/2022 255

Câu 5:

Phân tích quá trình tha hóa của Chí Phèo trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao.

(Trích Chí Phèo - Nam Cao, Ngữ văn 11, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr.146)

Xem đáp án » 03/05/2022 200

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK