Câu hỏi:

04/05/2022 24

Mục đích của việc chăm sóc cây rừng là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mục đích của việc chăm sóc cây rừng là:

+ Hạn chế sự phát triển của cỏ dại, sâu, bệnh

+ Làm đất tơi xốp

+ Tăng thêm dinh dưỡng

+ Giúp cây trồng sinh và phát triển tốt

+ Nâng cao năng suất, chất lượng rừng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy đọc nội dung mục 3 và sắp xếp các công việc, nội dung, mục đích chăm sóc cây rừng theo mẫu Bảng 6.1

Em hãy đọc nội dung mục 3 và sắp xếp các công việc, nội dung, mục đích chăm sóc cây rừng theo mẫu (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 43

Câu 2:

Thực hiện chăm sóc cây rừng hoặc cây xanh ở nhà hoặc vườn trường và ghi lại những hoạt động đó.

Xem đáp án » 04/05/2022 34

Câu 3:

Mô tả nội dung công việc chăm sóc cây rừng có trong Hình 6.3

Mô tả nội dung công việc chăm sóc cây rừng có trong Hình 6.3 (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 27

Câu 4:

Em hãy cho biết số lần, thời gian chăm sóc cây rừng ở từng giai đoạn có trong Hình 6.2.

Em hãy cho biết số lần, thời gian chăm sóc cây rừng ở từng giai đoạn có trong Hình 6.2 (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 25

Câu 5:

Chăm sóc rừng cần bắt đầu vào thời gian nào và tiến hành trong vòng bao nhiêu năm?

Xem đáp án » 04/05/2022 23

Câu 6:

Quan sát Hình 6.1 và cho biết hậu quả của việc không chăm sóc cây rừng.

Quan sát Hình 6.1 và cho biết hậu quả của việc không chăm sóc cây rừng (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 20

Bình luận


Bình luận