Câu hỏi:

06/05/2022 22

Nhóm tháp A1 thuộc quần thể di tích Thánh địa Mỹ Sơn (được xây dựng vào khoảng thế kỉ X) là một công trình kiến trúc tiêu biểu của người Chăm ở vùng đất phía Nam.

Vậy diễn biến cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa ở vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI đã diễn ra như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Tình hình Chăm-pa nửa đuầ thế kỉ X – thế kỉ XVI

- Chính trị:

+ Thế kỉ XI, vương triều Vi-giay-a được xác lập.

+  Thế kỉ XI - XIII, vương triều Vi-giay-a thường có nhiều biến động.

+ Từ nửa sau thế kỉ XIII – đầu thế kỉ XIV, Chăm-pa bước vào thời kì ổn định.

+ Từ khoảng giữa thế kỉ XIV, Chăm-pa rơi vào khủng hoảng.

- Kinh tế: phát triển tương đối toàn diện trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp.

- Văn hóa tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu.

* Vùng đất Nam Bộ từ thế kỉ X – đầu thế kỉ XVI

- Chính trị:

+ Thế kỉ VII, Chân Lạp xâm chiếm Phù Nam.

+ Thế kỉ VIII, Chân Lạp rơi vào tình trạng khủng hoảng và phân tán lãnh thổ phân chia thành Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp (Nam Bộ ngày nay). Trong nhiều thế kỉ sau đó, khu vực Thủy Chân Lạp (Nam Bộ Việt Nam hiện nay) gần như không có sự quản lí hành chính của triều đinh Chân Lạp.

+ Từ thế ki XVI, một bộ phận người Việt bắt đầu đến khai phá vùng đất này.

- Kinh tế: kết hợp làm nông nghiệp với đánh cá, khai thác lâm sản.

- Văn hóa chịu ảnh hưởng đậm nét của văn hóa Ấn Độ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc thông tin, hãy nêu tình hình kinh tế của Chăm-pa từ nửa đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

Xem đáp án » 06/05/2022 45

Câu 2:

Lập niên biểu về diễn biến chính trị của Chăm-pa từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

Xem đáp án » 06/05/2022 36

Câu 3:

Đọc thông tin, hãy nêu diễn biến cơ bản về chính trị của Chăm-pa từ nửa đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

Xem đáp án » 06/05/2022 24

Câu 4:

Đọc thông tin và tư liệu,hãy nêu những nét chính về vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

Xem đáp án » 06/05/2022 24

Câu 5:

Đọc thông tin và quan sát các hình 21.1. 21.2, hãy nêu những thành tựu chính về văn hóa của Chăm-pa từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

Đọc thông tin và quan sát các hình 21.1. 21.2, hãy nêu những thành tựu chính về văn hóa của (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 16

Câu 6:

Hãy sưu tầm tư liệu và giới thiệu về một thành tựu văn hóa tiêu biểu của vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

Xem đáp án » 06/05/2022 15

Bình luận


Bình luận