Câu hỏi:

06/05/2022 37

Lập niên biểu về diễn biến chính trị của Chăm-pa từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thời gian

Sự kiện

Cuối thế kỉ X

Vương triều In-đờ-ra-pu-ra suy yếu, khủng hoảng.

Thế kỉ XI

Vương triều Vi-giay-a được xác lập.

Thế kỉ XI - XIII

Vương triều Vi-giay-a có nhiều biến động.

Nửa sau thế kỉ XIII – đầu thế kỉ XIV

Chăm-pa bước vào thời kì ổn định.

 Giữa thế kỉ XIV

Chăm-pa rơi vào khủng hoảng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc thông tin, hãy nêu tình hình kinh tế của Chăm-pa từ nửa đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

Xem đáp án » 06/05/2022 54

Câu 2:

Đọc thông tin và tư liệu,hãy nêu những nét chính về vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

Xem đáp án » 06/05/2022 25

Câu 3:

Đọc thông tin, hãy nêu diễn biến cơ bản về chính trị của Chăm-pa từ nửa đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

Xem đáp án » 06/05/2022 24

Câu 4:

Nhóm tháp A1 thuộc quần thể di tích Thánh địa Mỹ Sơn (được xây dựng vào khoảng thế kỉ X) là một công trình kiến trúc tiêu biểu của người Chăm ở vùng đất phía Nam.

Vậy diễn biến cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa ở vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI đã diễn ra như thế nào?

Xem đáp án » 06/05/2022 22

Câu 5:

Đọc thông tin và quan sát các hình 21.1. 21.2, hãy nêu những thành tựu chính về văn hóa của Chăm-pa từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

Đọc thông tin và quan sát các hình 21.1. 21.2, hãy nêu những thành tựu chính về văn hóa của (ảnh 1)

Xem đáp án » 06/05/2022 17

Câu 6:

Hãy sưu tầm tư liệu và giới thiệu về một thành tựu văn hóa tiêu biểu của vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

Xem đáp án » 06/05/2022 16

Bình luận


Bình luận